Payvend får godkendt InnoBooster ansøgning hos Innovationsfonden

May 5, 2022

Arkiv

Sidst i 2021 ansøgte Payvend Innovationsfonden, gennem InnoBooster fonden, om støtte til at udvikle et koncept for booking af ladestandere.

Ansøgningen dækker offentlige ladestandere, såvel som ladestandere hos kommuner, boligforeninger og virksomheder, der med fordel kan spare på investeringer i ladeinfrastruktur, ved at benytte et bookingmodul.

Det er forventningen at bookingmodulet, kan være med til at højne udnyttelsesgraden på ladestandere, og derved undgå unødig investeringer i ladeinfrastruktur for ladeoperatører, kommuner, boligforeninger og virksomheder.

Den største bonus er dog for forbrugere med en elbil. De kan med bookingmodulet reservere en ladestander på forhånd, og derved undgå at komme frem til en optaget ladestander.

I fremtiden vil specielt håndværkere og virksomheder have behov for at undgå ventetid på en ladestander, og derfor kan netop bookingmodulet spare samfundet og den enkelte virksomhed for mange “ventepenge”.

“vi er meget stolte over at Innovationsfonden har vurderet som de har, og lige som os kan se potentialet i konceptet for booking af ladestandere” udtaler driftsleder i Payvend Johnny Worum.

Del meget gerne: