Taxi Management System i lufthavn

Taxis on time

Kunde

CPH Lufthavn

Periode

2015-2023

Branche

Lufthavn

Løsning

Intro

Lufthavnen oplever ikke den massive koncentration af taxier længere. Nu matcher udbud og efterspørgsel næsten 100% og kunderne har ikke oplevet en længere ventetid på en taxi. Tværtimod så er ventetiden på en taxi meget lav og 99% af tiden under 4 min.

Taxi Management System i lufthavn

Udfordringen

Projektet skulle løse 3 hoved-udfordringer.

Den store koncentration af taxier i og omkring lufthavnen når efterspørgslen ikke matchede, det til tider lave serviceniveau overfor kunderne i lufthavnen og de brud på taxilovgivningen som skete dagligt med kunderne som vidner til dette.

For at tilgodese chaufførerne og mindske deres ventetid, er der en målsætning i systemet om at en taxi maksimalt må vente 20 min. i gennemsnit om året pr. tur fra lufthavnen. Dette regulerer system også selv hvis det ønskes.

Resultat

Taxi Management System i lufthavn

Løsningen

Lufthavnen oplever ikke den massive koncentration af taxier længere. Nu matcher udbud og efterspørgsel næsten 100% og kunderne har ikke oplevet en længere ventetid på en taxi. Tværtimod så er ventetiden på en taxi meget lav og 99% af tiden under 4 min.

Serviceniveauet er ligeledes hævet til en score på ca. 5 ud af 6 og antallet af klager på servicen er faldet til meget få målt på et helt kalenderår.

Indførelsen af sanktionskataloget i løsningen har gjort at antallet af lovbrud er faldet fra i 2015 at være ca. 1 pr. Taxi tilmeldt til TMS, til i 2019 at være nede på 0,20 pr. taxi.

For at løse udfordringerne var det nødvendigt at begrænse taxiernes adgang til lufthavnen, så de ankom lige op til behovet for en taxi opstod. Det blev løst med et prognosebaseret system, som hvert 90. sekund indkaldte taxier jf. prognosen. Systemet var og er selvregulerende op imod prognosen, så en forkert prognose rettes selv af systemet.

Udfordringen med serviceniveauet blev løst med tilgang til taxiselskabernes egen App, hvor taxikunder bedømte turene, og CPH besluttede at kun chauffører med en score på min. 4,8 ud af 6,0 måtte køre ture fra lufthavnen.

Indførelsen af et sanktionskatalog, som udelukkede en taxi og chauffør fra at tage ture fra lufthavnen i en given periode (afhængig af alvoren i forseelsen), gjorde det muligt at adfærdsregulere den del af udfordringen.

Ikke mindst de grønne tiltag er udvidet, til nu fx at inkludere fordele for el-taxier, mulighed for at genbruge taxier som afsætter kunder i lufthavnen, samt nogle tekniske tilretninger efter ønske fra taxiselskaberne, som giver dem mulighed for at udnytte deres vognpark endnu mere effektivt til gavn for miljøet.

Før vi fik vores Taxi Management System (TMS) fra Dopago (før Payvend) var det til tider kaotiske tilstande omkring afviklingen af taxier i CPH, men gennem et godt samarbejde er det lykkedes at skabe en fantastisk løsning. Vi oplever ikke i nærheden af de udfordringer, vi havde for år tilbage, og vi kan nu sammen med Dopago udvikle TMS til en endnu mere grøn løsning til gavn for miljøet og lufthavnen.

Lene Andersen, Afdelingsleder for Parkering & Taxi Service i CPH

Vil du høre mere om denne løsning?

Tak for din forespørgsel - vi kommer tilbage hurtigst muligt...
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vil I også have en DOPAGO løsning?

Taxi Management System i lufthavn

Vi hjælper mange forskellige kundesegmenter allerede og der kommer hele tiden flere til. Fordi vores løsninger er skalerbare og kan tilpasses alverdens forskellige behov og ønsker, kan vi gøre en forskel ift. optimering, effektivisering og generelt skabe værdi for vores kunder i deres dagligdag.