Privatlivspolitik

Som ansvarlig databehandler har Dopago Aps en GDPR-erklæring, der reflekterer de skærpede krav, der blev indført med den nye Persondataforordning i 2018. Vores aftale er baseret på den standard databehandleraftale, som Datatilsynet har publiceret, for at sikre at vi og vores kunder opererer ud fra et juridisk aftalegrundlag, der understøtter lovgivningen.

Du kan se vores GDPR-erklæring lige her

Personoplysninger
dopago.com gør som udgangspunkt ingen brug af personlige oplysninger. Det er kun i tilfælde af, at du bruger vores kommentarfelter, kontaktformular eller sender os en mail, at der kan henføres oplysninger tilbage til dig som person. Dette er udelukkende oplysninger, som du aktivt selv vælger at indtaste, men som er påkrævet for, at vi kan vende tilbage til dig med svar.

Vi bestræber os på høj sikkerhed – bl.a. gennem SSL-kryptering - men det er på eget ansvar, at du afgiver disse oplysninger. Vi opbevarer og gemmer kun dine data så længe, det er nødvendigt og efter gældende lovgivning.
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med.

Dette kan ske ved henvendelse til
Dopago ApS
Thujavej 13,
5250 Odense SV
CVR: 34617880
Mail: info@dopago.com
Tlf.: +45 70260122

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Hvis du ønsker at klage over Dopago ApS’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk


Vil I også have en DOPAGO løsning

Vi hjælper mange forskellige kundesegmenter allerede og der kommer hele tiden flere til. Fordi vores løsninger er skalerbare og kan tilpasses alverdens forskellige behov og ønsker, kan vi gøre en forskel ift. optimering, effektivisering og generelt skabe værdi for vores kunder i deres dagligdag.